Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Проф. д-р Васил Гарнизов беше удостоен със званието „Почетен професор на НБУ“

14 Dec 2021

Виж още

Конкурс за Студентски труд и стаж (Есенен семестър 2021/2022 г.)

22 Nov 2021

Виж още

НБУ с юбилейна пощенска марка

24 Sep 2021

Виж още

Академичният съвет присъди званието „Доктор за особени заслуги“ на д-р Сонди

5 Jul 2021

Виж още