Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на дипломни работи за бакалавър


Времето винаги е ценно и когато се нуждаете от помощ или консултация – ние сме винаги насреща, за да ви помогнем.

За дипломните работи

Дипломната работа е завършващ етап от обучението на студентите, обучаващи се в степен бакалавър. Целта е след семестриалното завършване, студентът да може самостоятелно да покаже как практически прилага знанията натрупани в процеса на своето обучение.
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Администрация и управление

АНГЛИЦИСТИКА
Англицистика (Английски език, култура и литература)
АНТРОПОЛОГИЯ
Антропология

АРХЕОЛОГИЯ
История и археология

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
Туризъм
Управление на бизнеса и предприемачество

ДИЗАЙН
Интериорен дизайн
Мода

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
Логопедия
Социална работа

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА
Изкуствознание и артмениджмънт

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Пластични изкуства

ИКОНОМИКА
Маркетинг
Счетоводство и одит
Финанси

ИНФОРМАТИКА
Информатика
Информационни технологии
Мрежови технологии (на английски език)
Мултимедия и компютърна графика

ИСТОРИЯ
История и археология

КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
Реклама
Фотография

КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ
Психология
Психология (на английски език)
МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
Връзки с обществеността
Журналистика

МУЗИКА
Музика

НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ
Гражданска и корпоративна сигурност

НОВА БЪЛГАРИСТИКА
Българистика (Български език, култура и литература)
Русистика (Руски език, култура и литература)

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки

ПРИРОДНИ НАУКИ
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрация и управление

РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА
Германистика (Немски език, култура и литература)
Испанистика (Испански език, култура и литература)
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Романистика (Френски език, култура и литература)

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Класически езици, антична култура и литература
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

ТЕАТЪР
Пластични изкуства
Театър

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Телекомуникации

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Социология
Философия

Дипломните работи за бакалаври в НБУ се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа.
Не предлагаме готови разработки!

 

поръчай