Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Разработване на Магистърски тези за НБУ


Магистърските проекти, които разработваме са напълно индивидуални и гарантираме, че друг студент няма как да притежава или получи вашата теза в бъдеще.

За магистърските теми

Магистърската теза е крайният етап на вашата магистърска степен на обучение. Всеки студент, успешно преминал през своите изпити от магистърската си програма, трябва да разработи магистърска теза, която да защити пред комисия. Магистърските тези за НБУ се различават по своята структура и обем в зависимост от програмата и факултета на дипломанта, но винаги темата трябва да има научен принос и да бъде изцяло аналитична.
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Бизнес администрация
Европейски политики за развитието на транспорта
Екологичен мениджмънт
Лидерство и публичен мениджмънт
Маркетинг мениджмънт
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Публичен мениджмънт (на английски език)
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на културно-историческия туризъм в Египет
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Управление на туризма (на български и чужд език)
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

АНГЛИЦИСТИКА

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Бизнес комуникации
Лингводидактика
Писмен и устен превод

АНТРОПОЛОГИЯ

Визуална антропология
Културен туризъм
Културна и социална антропология

АРХЕОЛОГИЯ

Археологически изследвания

АРХИТЕКТУРА

Архитектура
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

ДИЗАЙН

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
Дизайн на книгата и текста
Мода и бизнес стратегии
Пространствен дизайн
Стайлинг

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

Артистични психо-социални практики и психодрама
Езикова и речева патология
Регламенти и стандарти в медицината
Социална работа

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА

Сравнително изкуствознание
Тракия и културата на Древния свят

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

Живопис
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Плакат и комуникативен дизайн
Сценичен дизайн и медии

ИКОНОМИКА

Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бранд мениджмънт (на английски език)
Маркетинг мениджмънт
Международен бизнес
Счетоводство и одитинг
Финанси
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

ИНФОРМАТИКА

Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)
Мултимедия и компютърна анимация
Софтуерни технологии в Интернет
Управление на проекти по информационни технологии

ИСТОРИЯ

История, политика и религия
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС
Анимационна режисура
Визуална антропология
Графично и пространствено проектиране
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
Филмово и телевизионно изкуство
Фотографско изкуство

КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ

Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Организационна и социална психология
Психология на развитието

МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Международни бизнес комуникации (на английски език)

МУЗИКА

Класическа музика
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Поп и джаз музика
Танцово изкуство
Тонрежисура

НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Киберсигурност
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
Криминология и политики за превенция на престъпността
Национална и международна сигурност
Противодействие на престъпността и тероризма

НОВА БЪЛГАРИСТИКА

Дизайн на книгата и текста
Литература, книгоиздаване, медии
Творческо писане

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Дипломация и международни отношения
Европейско управление
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Стратегическо лидерство (на английски език)

ПРАВО

Право

ПРИРОДНИ НАУКИ

Аерокосмически изследвания на околната среда
Екологичен мениджмънт
Екологични експертизи и контрол
Международен алтернативен туризъм

РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА

Писмен и устен превод

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Древният Египет в Класическата епоха
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток

ТЕАТЪР

Театрално изкуство и общество

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Език и публичност. Философски и социологически подходи
Социално предприемачество
Съвременни културни политики
Философия на киното

ЦЕНТЪР БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА

Социална работа

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ

Стратегическо лидерство (на английски език)

ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЕМИОТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Бранд мениджмънт (на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт


При нас магистърските тези се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа.
Не предлагаме готови разработки!

 

поръчай