Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Излязоха резултатите от предварителното класиране на Нов български университет

10 Jun 2016

Тези дни резултатите от предварителното класиране за Нов български университет бе обявено. Приетите кандидати могат да се запишат на място в НБУ и в локалните цент

Виж още

Практическо обучение на студенти по национална и международна сигурност

10 Jun 2016

Тази година студентите, обучаващи се в ОКС "бакалавър" в департамент Национална и международна сигурност проведоха практическото обучение, включващо теренни изсл

Виж още

Проф. д-р Пламен Бочков бе преизбран за Ректор на Нов български университет

9 Jun 2016

През юни 2016 г. за Ректор на Нов български университет бе избран проф. д-р Пламен Бочков. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Ант

Виж още

Уъркшоп по живопис в НБУ

8 Jun 2016

В сградата на НБУ се проведе уъркшоп по живопис Je suis #Monet, организиран от Франкофонския център на НБУ и Департамент „Изящни изкуства“ и финансиран от Агенцията

Виж още