Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Финанси - ДО


Квалификация: бакалавър икономист

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Основи на правото, Основи на стопанското управление, Регионална икономика, Международна икономика, Въведение във финансите, Приложни финанси, Основи на счетоводството и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Словения, Финландия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: финансисти; експерти в частния и публичния сектор на икономиката - във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества и компании, експерти на организирания капиталов пазар, в звена на местната, държавната и европейската финансова администрация; представители на фирми; консултанти в консултантски компании или отдели.

Разработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т. ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение  Финанси - ДО в НБУПърва година

Микроикономика - пазари и конкуренция
Приложна математика за икономисти
Икономически теории
Макроикономика и икономическа политика
Статистика
Сравнителна стопанска история

Втора година

Увод в социалната психология
Основи на стопанското управление
Основи на правото
Основи на счетоводството
Обща социология
Основи на маркетинга
Международна икономика
Въведение във финансите
Регионална икономика


Трета година

Финансово счетоводство І част
Финанси на предприятието І част
Публични финанси
Международни финанси
Социално осигуряване
Финансово право I част
Парични и капиталови пазари
Застраховане
Практика - I част
Самостоятелна работа по финанси I част
Данъци и данъчно облагане
Финанси на осигурителните дружества
Финансово счетоводство ІІ част
Финанси на предприятието ІІ част
Финанси на застрахователни дружества
Финансово право II част
Европейски паричен съюз
Финансов мениджмънт на дребния и среден бизнес
Практика - II част
Самостоятелна работа по финанси II част


Четвърта година

Финансови изчисления с MS Excel
Управленско счетоводство
Финанси на застрахователни дружества
Финансиране на международната търговия
Фирмен финансов анализ
Търговско банкиране I част
Инвестиции в реални активи
Финансово планиране
Разработване на писмен материал III
Защита на писмен материал пред жури III
Стаж - I част
Финансов одит
Оценка на бизнеса
Финансиране на проекти
Анализ на риска
Търговско банкиране II част
Финансова иконометрия
Стаж - II част

 

поръчай