Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Туризъм - ДО


Квалификация: мениджър по туризъм / културен туризъм

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация:

- Управление на туроператорска и турагентска дейност;
- Управление на хотелиерството и ресторантьорството;
- Мениджмънт на културния туризъм.

Разработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение Туризъм в НБУПърва година

Въведение в икономикса
Основи на правото
Въведение в туризма
Туристически ресурси
Правни регулации в туризма
Въведение в туристическия икономикс


Втора година

Увод в социалната психология
Основи на счетоводството
Основи на управлението
Въведение в статистиката
Бизнес комуникации в туризма
Обща социология
Въведение във финансите
Бизнес планиране и прогнозиране в туризма
Регионална икономика и развитие на туризма
Функциониране и развитие на туристически комплекси


Трета година

Технология и организация на туристическата дейност
Икономика на туризма
Екскурзоводство
Туроператорска и турагентска дейност - I част
Управление на туризма
Управление на човешкия потенциал в туризма
Конфликти и кризи в туризма
Маркетинг в туризма
Самостоятелна работа: Туроператорска и турагентска дейност
Практика: Екскурзоводство
Разработване на писмен материал I
Защита на разработения материал пред жури I
Туристическа и спортна анимация
Психология и туристическо поведение
Конкурентоспособност на туристическия продукт
Финансиране на туристическата фирма
Туроператорска и турагентска дейност - II част
Управление на събитията
Туристическа реклама и PR
Преговори и договори в туризма
Самостоятелна работа: Финансиране на туристическата фирма
Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма
Разработване на писмен материал II
Защита на разработения материал пред жури


Четвърта година

Културно наследство и международни политики
Културно многообразие: етнични и религиозни общности
Културна география на България
Управление на събитията
Планиране и организация на културния туризъм
Античното художествено наследство в България
Изкуството на Възраждането в развитието на туризма
Музеите в България
Разработване на писмен материал III
Защита на писмения материал пред жури III
Стаж: Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи
Хотелиерство и ресторантьорство - I част
Туристически пазар и икономическа политика
Системи за управление на качеството
Цени и ценообразуване на туристическия продукт
Транспорт и застраховане
Туристически борси и изложения
Световни туристически атракции
Глобални дистрибуционни системи
Стаж: Туроператорски и агентска дейност
Разработване на писмен материал III
Защита на писмения материал пред жури III
Хотелиерство и ресторантьорство - I част
Туристически пазар и икономическа политика
Системи за управление на качеството
Туристически борси и изложения
Гастрономия
Цени и ценообразуване на хотелиерския продукт
Сомелиерство и бариста
Информационни и резервационни системи в хотелиерството
Стаж: Туроператорски и агентска дейност
Разработване на писмен материал III
Защита на писмения материал пред жури III
Хотелиерство и расторантьорство - II част
Спа туризъм и балнеология
Предприемачество в туризма
Управление на продажбите в хотелиерство
Кетъринг индустрия
Реинжинеринг в туризма
Стаж: Хотелиерството и ресторантьорството
Развлекателен туризъм
Поклоннически туризъм
Винен туризъм
Културното наследство по българските земи през Османската епоха
Туристически борси, изложения и културни атракции
Репрезентиране на българското художествено наследство
Стаж в музей и галерия
Градски туризъм
Круизен мениджмънт
Икономика на изживяванията
Отговорен туризъм
Предприемачество в туризма
Стаж: Хотелиерството и ресторантьорството

 

поръчай