Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на аналитичен проект (стаж) за НБУ


Времето винаги е ценно, а аналитичните проекти са доста сложни. Потърсете ни, когато имате нужда от помощ!

За аналитичните проекти

Аналитичните проекти обикновено имат алгоритъм, който трябва да се следва, а разработването изисква фирма, която да се анализира според избраното тематично направление. По-простичко казано – необходимо е да изберете тематика, според която да анализирате фирмата, за която имате служебна бележка и в която сте прекарали своя стаж.

Основните изисквания към аналитичния проект са свързани с правилното определяне на хипотезите и необходимия инструментариум, който следва да се използва.

Колко време е необходимо?

Времето за разработване на аналитичен проект се определя от заданието, което имате. В повечето случаи се изисква минимален обем 15 страници, което заедно със сложността на темата, определят по-дълъг период за разработване. За да бъде вашият аналитичен проект разработен качествено, винаги планирайте повече време за работа.

Как се получава темата?

Аналитичните проекти се получават в електронен вид – форматирани според изискванията на НБУ. От вас се изисква да подготвите служебната бележка, която също трябва да прикачите в платформата на университета.

За използваната литература

Литературата се определя от избраното от вас тематично направление. Задължително е използването на материали и източници на НБУ, с които да се развие и докажат хипотезите на изследването. Аналитичната част на проекта трябва да бъде разработено спрямо изучаваните методи в университета.

За крайния успех

Аналитичните проекти са доста сложни теми, а за крайния успех се изисква предварително запознаване с основните точки и възможност за презентиране на резултатите.  

Аналитичните проекти се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа.
Не предлагаме готови разработки!

 

поръчай