Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Разработване на реферати за НБУ


Когато не можете сами да разработите своя реферат, ние сме готови да ви помогнем. Ако темата ви е за НБУ – не се бавете, а ни потърсете!

За рефератите в НБУ

В процеса на обучение на студентите съществуват няколко причини за поставянето на задача за написване на реферат. Една от тях е студентите в ранен етап от своето обучение да придобият умения да търсят информация по дадена тема, както и да придобият умения да пишат правилно на академичен език, което ще послужи като подготовка за написването на бакалавърската или магистърска дипломна работи и евентуални бъдещи научни разработки.

Основните изисквания към обема на дадените разработки е различен, но приблизително обемът на реферата трябва да е до 20 страници (разстояние 1.5 между отделните изречения).

В повечето случаи е по-добре рефератът да е по-кратък, но съдържателен, отколкото по-дълъг и пълен с много излишна информация. Все пак е желателно минималният обем на реферата да е 7 страници с литературният списък и всички фигури, таблици и графики.

Структура и изисквания?

Структурата на реферата принципно трябва да следва направлението:
Въведение: Каква е темата?
Обобщение: Какво е важното по темата?
Методи: Как е работено?
Резултати: Какво е открито?
Дискусия: Какво означава всичко това?

Как се получава темата?

След като бъде написан реферата, вие ще получите своя материал на електронен носител или по електронната поща, ако е необходимо можете също да получите темата си и разпечатана в един екземпляр.

За използваната литература

Рефератът се разработва въз основа на задълбочено изучаване на литературата в областта на тематиката. Всяка разработка от този тип завършва със литературен списък на цитираните автори. Много е важно той да е правилно съставен. Всеки, който чете вашия реферат, проект, статия или курсова работа трябва лесно да намира цитираната от вас литература в текста, както и в списъка накрая, за да може да разбере на какво са базирани вашите твърдения.

За крайния успех

Рефератът винаги се разработва съобразно изискванията, поставени предварително от вашия преподавател. 

Рефератите за НБУ се разработват индивидуално, не се предлагат готови разработки с цел избягване на дублирано съдържание.

 

поръчай