Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Национална и международна сигурност - ДО


Квалификация: магистър по национална и международна сигурност

За програмата на обучение

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя осигурява най-висока квалификация в науката и в практиката по сигурността. Първата в страната, отговаряща на съвременните стандарти в ЕС и САЩ. Програмата има програмна акредитация от НАОА с най-висока оценка за срок от 6 години.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Теория и история на международните отношения
Международни конфликти и национална сигурност
Проблеми на международното право
Организация на международната сигурност


Първа година
Системи за сигурност и отбрана
Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана
Основи на сигурността
Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност
Национална идея и държавност в българското историческо наследство
Самостоятелна работа: Основи на сигурността
Семинар: Езиците на сигурността - I част
Самостоятелна работа: Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност
Международно сътрудничество в борбата с тероризма
Самостоятелна работа: Национална идея и държавност в българското историческо наследство
Дипломация и енергийна сигурност
Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
Анализ на сигурността в информационното пространство
Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство
Разузнавателен анализ
Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ
Самостоятелна работа: Икономика и сигурност
Икономика и сигурност
Информационни технологии за управление при риск
Изграждане и управление на системи за сигурност
Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
Човешката сигурност
Еволюция на международното мироопазване
Самостоятелна работа: Еволюция на международното мироопазване
Самостоятелна работа: Изграждане и управление на системите за сигурност
Самостоятелна работа: Човешката сигурност
Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск


Втора година
Корпоративно и фирмено разузнаване
Основи на контраразузнаването
Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
Психология и сигурност
Основи на разузнаването
Полицейско право
Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства
Стаж: Министерство на вътрешните работи


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Противодействие на общата престъпност
Самостоятелна работа: Противодействие на общата престъпност
Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
Самостоятелна работа: Финансова сигурност и изпиране на пари
Правна уредба на националната и международна сигурност и отбраната на страната
Международно хуманитарно право
Култура на комуникациите, диалог и дипломация
Самостоятелна работа: Правна уредба на националната и международна сигурност и отбрана на страната
Самостоятелна работа: Международно хуманитарно право
Самостоятелна работа: Култура на комуникациите, диалог и дипломация
Иновации и инвестиции в сигурността
Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността

 

поръчай