Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Маркетинг - ДО


Квалификация: бакалавър икономист

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления; практически курсове като: Въведение в икономическото мислене, Международна икономика, Стопанска история, Основи на правото, Основи на маркетинга, Бизнес комуникации, Маркетинг, Икономика на търговията и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Завършилите програмата могат успешно да се реализират професионално като: маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR,маркетинг мениджъри, търговски представители, търговски мениджъри и др.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение Маркетинг ДО в НБУПърва година

Основи на правото
Приложна математика за икономисти
Икономически теории
Статистика
Принципи на микроикономикта
Сравнителна стопанска история


Втора година

Увод в социалната психология
Принципи на макроикономиката
Бизнес изчисления
Основи на стопанското управление
Основи на счетоводството
Обща социология
Основи на маркетинга
Международна икономика
Въведение във финансите
Регионална икономика

Трета година

Корпоративни финанси
Финансово счетоводство І част
Публични финанси
Счетоводство на предприятието
Потребителско поведение
Управление на маркетинга
Информационни системи в маркетинга
Интегрирани маркетингови комуникации
Пазарна организация
Изкуството на преговорите
Търговско право
Разработване на писмен материал I
Защита на разработения материал пред жури I
Практика
Самостоятелна работа: Управление на маркетинга
Икономика на търговията
Бизнес планиране и прогнозиране
Икономика за мениджъри
Организация и управление на външнотърговската дейност
Продуктова политика
Изграждане и позициониране на търговска марка
Емоционален маркетинг
Маркетингови анализи
Разработване на писмен материал II
Защита на разработения материал пред жури II
Практика 2
Самостоятелна работа: Икономика на търговията


Четвърта година

Борси и борсови операции
Маркетинг на услугите
Дистрибуционна политика
Рекламна политика
Бранд - мениджмънт
Онлайн маркетинг
Бизнес маркетинг
Мърчандайзинг
Разработване на писмен материал III
Защита на писмен материал пред жури III
Стаж I
Връзки с обществеността
Ценова политика
Международен маркетинг
Управление на продажбите
Маркетингови проучвания
Стратегически маркетинг
Стаж II

 

поръчай