Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на курсови работи за НБУ


Ако нямате време за своята курсова работа, изберете нас!

За курсовите работи

Как се пише курсова работа? Ако този въпрос ви мъчи, винаги има и по-лесен начин, а той е да ни се обадите и да проверите условията за написване на вашата тема.

Основната цел на курсовата работа е да се разработи индивидуална тема (проблеми и решения) в конкретна научна област чрез научни методи, собствени проучвания и критична оценка на литературата, въз основа на които да проведат емпирични изследвания и се изложи собствено мнение и препоръки за решаването на проблемите.

Работата може да бъде базирана на проучване, в което студентът работи директно с фирма, но може да бъде и разработка на тема с преобладаващо теоретичен (методичен) характер.

В случаите на практическа насоченост на курсовата работа, трябва да се представи достатъчен преглед на теорията, така че студентите могат да докажат, че курсовата работа е базирана на анализ на литературата по проблематиката, който е отразен в библиографията.

Колко време е необходимо?

В зависимост от обема на една курсова работа се определя и времето за нейното написване. Средно около 10 работни дни е необходимо, за да се разработи една стандартна курсова работа с обем около 10 - 15 страници. В най-натоварените периоди от годината обаче, времето за изработка на темата се увеличава. За да сте сигурни в качеството на разработката, се стремете да си я поръчате възможно най-рано.

Как се получава темата?

При разработването на курсови работи е възможно предаването им на части, ако е необходимо. Ако изрично няма такова изискване, темата се предава стандартно на електронната поща или на електронен носител.

За използваната литература

При използване на чужди източници, те се цитират и цялата информация по отношение на учебници и др. се систематизира в края на курсовата работа в библиография.

Библиографският списък трябва да покаже, че студентите са в състояние системно да представят и използват учебния материал и имат достатъчна теоретична основа за емпирично изследване.

За крайния успех

Курсовите работи е възможно в последващ етап да бъдат защитавани пред жури, затова текстовете са написани на изключително високо по отношение на качеството ниво. В зависимост от вашето представяне, в повечето случаи темите се оценяват с отличен.

Не предлагаме готови разработки на курсови работи за НБУ!

 

поръчай