Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Културен туризъм - ДО


Квалификация: магистър по културен туризъм

За програмата на обучение

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси. Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

Разработваме индивидуални казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Реклама и връзки с обществеността
Семинар: Антропологични четения
Семинар: Културната мобилност
Културната мобилност
Градско развитие
Практика: Европа като антропологичен терен
Антропология на Европа
Самостоятелна работа: Градско развитие
Туристически пазари
Самостоятелна работа: Туристически пазари


Първа година
Туризмът - икономически и социални аспекти
Организационна структура на туристическата индустрия
Специализирани видове туризъм (религиозен, винен и др.)
Регионализация и развитие
Специална психология и туристическо поведение
Историческите места като туристически обект
Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
Практически семинар I част
Самостоятелна работа: Туризмът - икономически и социални аспекти
Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
Практика: Организационна структура на туристическата индустрия
Самостоятелна работа: Специализирани видове туризъм
Пътуващ семинар Регионални туристически практики I част
Самостоятелна работа: "Социална психология и туристическо поведение"
Културни наследства в България I част
Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм
Културни ресурси и местно развитие
Българско изобразително изкуство
Информационни системи и нови технологии в културния туризъм
Исторически и свети места на Балканите
Практика: Е-туризъм и технологии (сайтове и услуги)
Практика Музеи и галерии
Практически семинар II част
Самостоятелна работа: Културни наследства в България I част
Самостоятелна работа: Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм
Пътуващ семинар "Регионални туристически практики" II част
Семинар: Византийски Константинопол
Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България


Втора година
Стаж
Културни наследства в България - II част
Миграция и свободно време
Управление на събития
Оценяване на удовлетвореността на туристите
Основи на финансовия анализ в туризма
Световни туристически дестинации (Северна Африка и Латинска Америка)
Социалният живот на паметниците


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Мит, ритуал, религия
Културна антропология
Основи на социологията
Самостоятелна работа: Мит, ритуал, религия
Самостоятелна работа: Културна антропология
Самостоятелна работа: Основи на социологията
Самостоятелна работа: Антропология на Черноморието
Антропология на наследството
Семинар: На изток от София
Антропология на Черноморието
Проект: Антропология на наследството
Геоложки и природни феномени
Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм
Фолклор и туризъм

 

поръчай