Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Kазуси за магистри в НБУ


Магистратурата винаги дава предимство. Поръчайте своя казус за НБУ сега, за да сте сигурни в своя успех!

За казусите в НБУ

Магистратурата е надграждаща или допълваща програма над основната специалност от бакалавърската степен, затова е по-кратка. Има разлики в продължителността на обучение (1,5 или 2,5 г.) в магистърските програми, заради различните бакалавърски степени, които притежават кандидатите. Ако е същата специалност, естествено е по-кратка и обратно. За някои магистърски програми е задължително бакалавърската да е в определено направление. Магистърската степен в дистанционното обучение в НБУ се изучава обикновено 2 години или 4 семестъра.

При магистратурата в края на следването се пише задължително аналитичен проект, който по своя характер е умалена като размер дипломна работа за защита на магистърска степен. Темата се избира от списък със заглавия, подадени от администрацията на НБУ.

Разработваме казуси за магистри по всички предмети и за всички филиали на НБУ предлагащи редовно и дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Казусите за магистри в НБУ се разработват индивидуално. Ние винаги следим и се стараем вашият казус да е разработен добре и да има минимални съвпадения в системата на НБУ.

 

поръчай