Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на есе за НБУ


Писането на есе може да се окаже „препъни камък“ за всеки студент. Ако тази задача ви затруднява, изберете най-добрия вариант и ни се доверете.

За есетата в НБУ

Чрез създаването на есе човек може, не само да демонстрира колко знае, но и своята творческата нагласа. Ето защо тази задача не винаги е лесна!

Знаем, че много студенти се объркват и не разбират в повечето случай поставената задача, когато става въпрос за написване на есе. Това може да е вследствие на много и различни страхове, дали защото по принцип не се чувствате уверени в боравене със словото или защото не знаете правилата за писане в този жанр, а може би асоциирате задачата с една по-изпитна обстановка от часовете по български език и литература, докато това въобще не е силният ви предмет в училище.
Задачата е още по-трудна, когато става дума за разработване на научно есе, което има структура и начин за разработване.

Колко време е необходимо?

За да се развие едно есе ясно, смислово и цялостно е необходимо и да се разполага с време. Когато говорим за изразяване на лична позиция и формулиране на проблем по дадена тема, всеки един детайл от текста трябва да се осмисли. Ето защо поръчайте вашите есета две - три седмици преди датата за предаване.

Как се получава темата?

В повечето случай предаването на есето е по електронната поща или на друг електронен носител. Ако обаче, изискват от вас разпечатка на есето, то тогава ще получите от нас едно безплатно копие.

За използваната литература

Ако в процеса на работа се използва информация, идеи или думи на чужди автори по темата, винаги се отбелязва в есето с забележки под линия или в края на текста.

Във всеки случай, когато се цитира друг източник, се дава на читателя и точната информация, която му е необходима, за да намери и провери оригиналния текст или идея, която се използва. Също така, като израз на уважение към читателя, в края на есето се показва и пълният списък на използваните текстове (литература).

За крайния успех

Какво прави есето по-внушително?
1. Ползване на подходящи и ценни библиографски източници.
2. Изработване на аргументи, доказателства, контрааргументи на подкрепяната теза.
3. Използване на ярки примери от личния живот и всекидневието.
4. Изявена лична позиция - съпоставяна, защитавана.
5. Оригиналност, неочакваност (смислови обрати, възможности).
6. Сюжетност, интрига, развитие на проблема, наситеност с чувство.
7. Метафоричност, хиперболи, аналогии - художественост на изказа и стила.
8. Емоционалност в два аспекта - експресивност на автора и същевременно внушаемост и влияние върху читателя (комуникативност на текста).
9. Ясен език, точни термини.
10. Граматически правилен български език.
11. Издържана текстова структура - въведение; същинска част; заключение (уводът и заключението са факултативни).
12. Коректно цитиране на библиографски източници и позоваване на автори.
13. Четливост и приемлив визуален вид на текста - открояване на отделните смислови абзаци.
14. Оригинално онагледяване.
15. Обем - 2-3 стандартни печатни страници. 

Есетата за НБУ се разработват индивидуално, което изисква повече време за работа. Не предлагаме готови разработени есета за НБУ!

 

поръчай