Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Държавен изпит за бакалаври в НБУ


Разработваме теми и конспекти за всички програми и специалности в НБУ!

За завършването с държавен изпит в НБУ

Завършването на бакалавърска или магистърска програма в Нов български университет е свързано с полагането на държавен изпит по специалността или написване и разработване на бакалавърска дипломна работа или магистърска теза.


Може да ви помогнем в разработването на теми по различни специалности от конспектите за държавен изпит, като спазим вашите изисквания за обем, стил и сложност на писане, използвана литература и др.

Бизнес администрация

Бизнес мениджмънт

Европеистика

Екология

Журналистика

Икономика

Индустриален бизнес

Иновации и предприемачество

Интелектуална собственост и бизнес

Корпоративна сигурност

Логистика

Маркетинг

Международни икономически отношения

Международни отношения

Мениджмънт

Мениджмънт на недвижимата собственост

Национална сигурност

Педагогика

Политология

Право

Предприемачество в социалната работа

Предучилищна и начална педагогика

Прогнозиране и планиране

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Психология

Публична администрация

Регионално развитие

Социални дейности

Социология

Статистика

Стопанско управление

Счетоводство и контрол

Транспортна техника и технологии

Туризъм

Търговия

Управление на човешките ресурси

Философия и етика

Финанси


Разработваме теми от конспектите за държавен изпит за бакаларърски програми по всички предмети и специалности към филиалите на НБУ, предлагащи дистанционно и редовно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУ

През годините ние сме се специализирали и помагаме за разработването на теми и конспекти за държавен изпит към всички бакалавърски програми и специалности на обучение в НБУ:
Администрация и управление
Бизнес администрация - Вариант 1
Бизнес администрация - Вариант 2
Бизнес администрация - Вариант 3
Бизнес администрация - Вариант 4
Бизнес администрация - Вариант 5
Бизнес администрация - Вариант 6
Гражданска и корпоративна сигурност - Вариант 1
Гражданска и корпоративна сигурност - Вариант 2
Гражданска и корпоративна сигурност - Вариант 3
Екология - Вариант 1
Екология - Вариант 2
Екология - Вариант 3
Екология - Вариант 4
Конспект на темите за изпит - Редовно обучение
Маркетинг - Вариант 1
Маркетинг - Вариант 2
Маркетинг - Вариант 3
Науки за Земята и алтернативни енергии
Обществен ред и местно самоуправление
Политически науки
Регионална и общинска сигурност
Реклама - Вариант 1
Реклама - Вариант 2
Счетоводство и Одит
Туризъм
Управление на бизнеса и предприемачество
Философия
Финанси - Вариант 1
Финанси - Вариант 2

1. Счетоводство и одит - ДО

2. Екология и опазване на околната среда - ДО

3. Финанси - ДО

4. Маркетинг - ДО

5. Туризъм - ДО

6. Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

Конспектите за държавните изпити в НБУ се разработват индивидуално с гарантирано качество, високи академични стандарти и уникалност без плагиатство.


Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

 

поръчай