Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Доц. Възкресия Вихърова - „Почетен професор на НБУ“

25 May 2022

Доц. Възкресия Вихърова - „Почетен професор на НБУ“
Снимка: Internet

На тържествена церемония в Галерия „УниАрт“ на 20 май и след решение на Академичния съвет на Нов български университет Ректорът на НБУ – проф. Пламен Дойнов, д.н. удостои със званието „Почетен професор на НБУ“ доц. Възкресия Вихърова. В присъствието на академичното ръководство, бивши и настоящи студенти и гости проф. Дойнов връчи почетен плакет и грамота на доц. Вихърова „… за активната ѝ и многостранна дейност в изграждането на театралния департамент и Университетски театър на НБУ и представянето им в широка международна мрежа.“