Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Изготвяне на въпроси за държавен изпит в НБУ


Ако завършвате своята програма на обучение и ви предстои дипломиране с държавен изпит, тогава ние може да разработим вашия конспект с въпроси!

За въпросите за държавен изпит в НБУ

Условие за подаване на документи за явяване на държавен изпит е студентът да е събрал 240 кредити от курсовете, включени в програмата на приемния му випуск или от индивидуалния план, изготвен от програмен директор.Студентите подават молби за явяване на държавен изпит най-късно 25 работни дни преди насрочената дата за провеждане на държавен изпит.

Държавен изпит се провежда за студенти с общ семестриален успех не по-висок от мн. добър 4.50. Студентите с общ успех от семестриалните изпити по-висок от 4.50 избират между защита на бакалавърска теза и държавен изпит.

Конспектите в НБУ за държавни изпити са различни както по брой въпроси, така и по сложност.

Държавният изпит може да бъде писмен, писмен и устен или практически (за програмите по изкуства). Формата на държавен изпит е формулирана в програмата и се утвърждава при нейното приемане.

Колко време е необходимо?

Времето за разработване на един конспект с въпроси за държавен изпит в НБУ е различно и зависи дали завършвате магистър или бакалавър като степен на квалификация. И в двата случая обаче, е необходимо да разполагате с достатъчно време, тъй като структурирането на един въпрос изисква предварително проучване на информацията, която в повечето случаи е доста обемна.

Как се получават въпросите от конспекта?

Въпросите от конспекта за държавен изпит в НБУ се получават поетапно през целия процес на работа. След поръчка ние разделяме целия конспект на групи и предаваме частите му в обем от 5 до 6 въпроса. Групите от разработени въпроси ви се изпращат по електронна поща, откъдето можете да четете и разпечатвате изпратените файлове.

За използваната литература

При разработването на конспектите за бакалавър или магистър се използват учебниците и учебните помагала, които са заложени като литература в изискванията на самия въпросник.

За крайния успех

Крайният успех при тази услуга е изключително във ваши ръце. Ние можем да ви помогнем с разписването и подготовката на въпросите за държавен изпит, но не можем да ги научим вместо вас. Ако вие сериозно се заемете и научите синтезираната информация, ви гарантираме високо представяне и висока оценка при защитата.

Конспектите за държавен изпит в НБУ се разработват индивидуално, а работата по всеки един въпрос е насочена в посока рабираемост и бързо заучаване. Не предлагаме готови теми за НБУ!

 

поръчай